Casino duitsland net over de grens


9 Aan het begin van de 19e eeuw vond de Luikse uitvinder Jean-Jacques Dony een fabricagemethode uit waarmee puur zink kon worden gewonnen.
Voor Zwitserland gold iets dergelijks.
Sommige analisten beweren dat na de Koude Oorlog een grote drijfveer voor de wapenindustrie en het 'vertrouwde' van een grote, bekende vijand verdwenen was, en menen dat daarom de strijd tegen terrorisme als vervanger in het leven is geroepen.De vorming van twee blokken bewerken De Griekse Burgeroorlog begon al in 1943, tussen het communistische en het niet-communistische verzet.De communisten werden gesteund door de Sovjet-Unie, en na de Tweede Wereldoorlog ook door Joegoslavië en Bulgarije; de niet-communisten werden gesteund door de Britten en de Amerikanen.Er werd uiteindelijk besloten Duitsland door een geallieerde controleraad te laten besturen.Dan zou het verschil tussen de kleine elite van rijke fabriekseigenaren en de grote groep arme arbeiders worden opgeheven.Dit had een immigratiestroom tot gevolg, mede door de toestroom van jonge mannen uit de buurlanden die aan de dienstplicht wilden ontsnappen, en in de eerste tien jaar verdubbelde de bevolking.De kaarsrechte grenzen liepen hier en daar dwars door een huis, waardoor het onduidelijk was of de bewoners wel ingezetenen waren van Neutraal Moresnet.Warschaupact bewerken Het Oostblok richtte als reactie op de herbewapening en het navo-lidmaatschap van de Bondsrepubliek Duitsland het Warschaupact.Wel werden in het begin strategische kernwapens als afschrikking tegen elke vorm van oorlog beschouwd.Churchill nam aanvankelijk wel deel, maar werd na de verkiezingsoverwinning van de Labour-partij vervangen door Clement Attlee.De burgemeester hield zich vooral bezig met kleinschalige zaken, zoals vergunningverlening, de burgerlijke stand en het bijhouden van het kadaster.Tot dan toe was slechts het terugdrijven van Duitse troepen uit veroverd gebied het doel geweest.De Belg Paul-Henri Spaak was de bezielende kracht achter dit verdrag, waarbij werd overeengekomen dat de bondgenoten zouden jackpot gevallen 2018 ingrijpen als een van de deelnemende landen bedreigd werd.
Sitemap